Informacja publiczna (źródłowy)

  Bibliografia   Bernarczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008 Izdebski H., Dostęp do informacji publicznej, Wdrażanie ustawy, Warszawa 2001 Pope J., Rzetelność życia publicznego. Metody zapobiegania korupcji.…

Czytaj dalej

Informacja publiczna (słownikowy)

Informacja publiczna to pojęcie, które określa przedmiot jednego z podstawowych praw człowieka i obywatela. W ujęciu normatywnym informacją publiczną jest każda informacja dotycząca spraw publicznych. Udostępnianie jej oraz ponowne wykorzystanie…

Czytaj dalej

Informacja niejawna (źródłowy)

Bibliografia Hoc S., Szewc T., Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, Warszawa 2014 Jabłoński M., Radziszewski T., Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych, Wrocław 2012 Jęda D., Ochrona informacji niejawnych…

Czytaj dalej

Informacja niejawna (encyklopedyczny)

Ustawa o ochronie informacji niejawnych definiuje ją jako informację wymagającą ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, które spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczpospolitej Polskiej, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażania,…

Czytaj dalej

Informacja niejawna (słownikowy)

Informacją niejawną jest informacja publiczna wyłączona z jawności, a więc swobodnego do niej dostępu. Jest ona normatywnym odpowiednikiem pojęcia potocznego, jakim jest tajemnica państwowa. Oznacza w ujęciu ustawowym każdą informację…

Czytaj dalej

Informacja chroniona (źródłowy)

Bibliografia Banyś T., Łuczak J., Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych,  wyd. PRESSCOM, Wrocław 2017 Izdebski H., Dostęp do informacji publicznej, Wdrażanie ustawy, Warszawa 2001 Krzysztofek M., Ochrona…

Czytaj dalej

Informacja chroniona (encyklopedyczny)

Informacją chronioną jest każda informacja podlegająca szczególnym warunkom jej potencjalnego wykorzystania. Zakres znaczeniowy tego pojęcia obejmuje zarówno informacje ze sfery publicznej, jak i prywatnej.   Zgodnie z Konstytucją RP wszelka…

Czytaj dalej
Close Menu