Gmina (źródłowy)

1. Bibliografia  B. Adamiak, Statut gminy. Samorząd terytorialny, Wrocław – 1993  Bordo A., Kontrola i nadzór nad działalnością finansową gminy, Toruń 1995  Byjoch K., Sulimierski J., Tarno J.…

Czytaj dalej

Gmina (słownikowy)

W ujęciu potocznym jest to jednostka samorządu terytorialnego (w Polsce do 1950 i od 1990) lub samorządu specjalnego (gmina szkolna, gmina wyznaniowa); również jednostka podziału terytorialnego; występuje w wielu państwach…

Czytaj dalej
Close Menu