Samorząd terytorialny (słownikowy)

Samorządem terytorialnym nazywamy samorząd społeczności zamieszkałej odpowiednio  na terenie gminy, powiatu oraz województwa. Samorząd jako podmiot publiczny jest to społeczność lokalna, zorganizowana w terytorialny związek samorządowy zgodnie z art. 16…

Czytaj dalej

Powiat (słownikowy)

Pojęcie występujące aktualnie w znaczeniu jednostki podziału terytorialnego w Polsce, jak i w znaczeniu wspólnoty samorządowej uczestniczącej w sprawowaniu władzy publicznej. W dawnej Polsce (II poł. XIV w.) był to okręg administracyjny powstały…

Czytaj dalej

Gmina (słownikowy)

W ujęciu potocznym jest to jednostka samorządu terytorialnego (w Polsce do 1950 i od 1990) lub samorządu specjalnego (gmina szkolna, gmina wyznaniowa); również jednostka podziału terytorialnego; występuje w wielu państwach…

Czytaj dalej
Close Menu