Akceptant karty płatniczej (źródłowy)

Bibliografia

  1. Departament Systemu Płatniczego NBP, Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, Warszawa 2012, https://docplayer.pl/1027136-Analiza-funkcjonowania-oplaty-interchange-w-transakcjach-bezgotowkowych-na-rynku-polskim.html , dostęp 15.01.19
  2. Departament Systemu Płatniczego, Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2018 r., Warszawa 2018, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_01_2018.pdf  , dostęp 15.01.19
  3. Iwanicz-Drozdowska M., W.L. Jaworski, A. Szelągowska, Z. Zawadzka: Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie. Poltext, Warszawa, 2013
  4. Kaszubski R., Obzejta Ł. Karty płatnicze w Polsce. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012
  5. Maciejewski K., Znaczenie opłaty interchange dla rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce, „Copernican Journal of Finance & Accounting,” 2013, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171294841, dostęp 15.01.19
  6. Sadowski J. Opłata interchange: płatności kartą mniej opłacalne. http://www.finanse. egospodarka.pl/96054,Oplata-interchange-platnosci-karta-mniej-oplacalne,1,63,1.html dostęp 25.06.2018
  7. Uryniuk J. Interchange: Bruksela obniża prowizje od kart. http://serwisy.gazetaprawna. pl/finanse-osobiste/artykuly/721130,interchange-bruksela-obniza-prowizje-od-kart. html dostęp 25.07.2013
  8. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1075)
  9. Visa Merchant Data Standards Manual, 2018,  https://usa.visa.com/dam/VCOM/download/merchants/visa-merchant-data-standards-manual.pdf  , dostęp 15.01.19
  10. Zrozumieć opłatę interchange, www.mastercard.pl, dostęp 30.03.18
Close Menu