1. Fundacja Instytut Przestrzeni Obywatelskiej PRO PUBLICO BONO z siedzibą w Poznaniu
(61-003), przy ul. Św. Wincentego 6 lok. 9

2. Towarzystwo Pracy Organicznej im. Hipolita Cegielskiego i  Mirosława Dzielskiego z siedzibą w Krakowie (30-350), przy ul. Zachodniej 25 lok. 74;

3. Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa – IPAG z siedzibą w Warszawie (02-776), przy ul. Arkadowej 29 lok. 10;

4. Dziennik „Rzeczpospolita”; ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

5. Instytut Studiów Politycznych PAN z siedzibą w Warszawie (00-625), przy ul. Polnej 18/20

6. Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie (00-380), przy ul. Kruczkowskiego 8

7. Kancelaria Juris

8. Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”

 

 

Close Menu