Powiat (źródłowy)

 1. Bibliografia
 • Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis, 2011.
 • Cybulska R.,  Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, wyd. II pod red. Dolnickiego B., ABC 2007.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny Podstawy ustroju i działalność, LexisNexis, 2014.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Oficyna Wydawnicza Branta, 2001.

2. Akty prawne

 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego (Lokalnego) Rady Europy z dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607; z późn. zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego, z dnia 17 czerwca 1960 r., (Dz.U.2017.1257 t.j.)
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483)
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2018.1530 t.j.)
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, (Dz. U. z 2000 r. Nr 91, poz. 1009 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j.)
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz.U.2018.995 t.j.)
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j.)

3. Publicystyka, serwisy internetowe

 • Czym jest samorząd powiatowy, Infor.pl, <https://www.infor.pl/prawo/powiat/abc-powiatu/219115,Czym-jest-samorzad-powiatowy.html>
 • Samorząd terytorialny w Polsce. Samorząd powiatowy., WartoWiedziec.pl, 30.09.2017r., <http://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/43786-samorzad-terytorialny-w-polsce-samorzad-powiatowy>
 • Zadania powiatu, Powiat.Zgierz.pl, 20.07.2015 r. < http://www.powiat.zgierz.pl/album-o-powiecie-zgierskim/zadania-powiatu>

 

 

Close Menu