Województwo (źródłowy)

 1. Bibliografia
 • Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis, 2011.
 • Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Województwo jako kreator rozwoju regionalnego, Uniwersytet Warszawski.

 

 • Dolnicki B. (red.), Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz 2012 (LEX)
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny Podstawy ustroju i działalność, LexisNexis, 2014.
 • Jeżewski J., Podstawowe założenia ustroju samorządu województwa, [w:] A. Błaś (red.), Studia nad samorządem terytorialnym, Kolonia Limited, 2002.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

2. Akty prawne

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483, z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2018.1530 t.j. )
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, (Dz. U. z 2000 r. Nr 91, poz. 1009 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. )
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (Dz.U.2018.913 t.j.);

3. Publicystyka, serwisy internetowe

 

 

 

Close Menu