Jednostka pomocnicza gminy (źródłowy)

Literatura, Źródła https://sjp.pwn.pl/doroszewski/pomocniczy;5476891.html https://sjp.pwn.pl/doroszewski/jednostka;5436254.html https://sjp.pwn.pl/szukaj/gmina.html Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900160095 M. Augustyniak, Komentarz do art. 5, [w:]…

Czytaj dalej

Samorząd terytorialny (słownikowy)

Samorządem terytorialnym nazywamy samorząd społeczności zamieszkałej odpowiednio  na terenie gminy, powiatu oraz województwa. Samorząd jako podmiot publiczny jest to społeczność lokalna, zorganizowana w terytorialny związek samorządowy zgodnie z art. 16…

Czytaj dalej

Województwo (źródłowy)

Bibliografia Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis, 2011. Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Województwo jako kreator rozwoju regionalnego, Uniwersytet Warszawski.   Dolnicki B. (red.), Ustawa…

Czytaj dalej

Województwo (encyklopedyczny)

W odniesieniu do dzisiejszego ukształtowania administracyjnego podziału kraju na województwa, niestety najmniej można mówić, że opiera on się na tych wskazywanych przesłankach wyodrębniania i kształtowania się wspólnot samorządowych.   Zgodnie…

Czytaj dalej

Województwo (słownikowy)

W ujęciu słownikowym jest to jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia, która podlega władzy wojewody. Zgodnie ustawą o samorządzie województwa, mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. Ilekroć w…

Czytaj dalej
  • 1
  • 2
Close Menu