Samorząd terytorialny (słownikowy)

Samorządem terytorialnym nazywamy samorząd społeczności zamieszkałej odpowiednio  na terenie gminy, powiatu oraz województwa. Samorząd jako podmiot publiczny jest to społeczność lokalna, zorganizowana w terytorialny związek samorządowy zgodnie z art. 16 ust. 1 Konstytucji RP. Wobec powyższego województwo, powiat i gmina są traktowane jako związek mieszkańców danego obszaru czyli korporację terenową. Wspólnotę samorządową, która z mocy prawa tworzy „ogół mieszkańców” stanowią nie tylko obywatele, ale również cudzoziemcy i bezpaństwowcy. Związek mieszkańca z gminą, powiatem czy województwem oparty jest na stałym zamieszkaniu w gminie, rozumianym jako „koncentrowanie w danym miejscu swoich interesów życiowych”.

 

Jeżeli niezbędne okażą się bliższe informacje w zakresie znaczenia i rozumienia tego pojęcia oraz jego stosowania z punktu widzenia praw człowieka i obywatela, także nauk społecznych takich jak socjologia, czy politologia oraz sporów w doktrynie, patrz dalej poziom II encyklopedyczny.

Close Menu