Deklaracja Inicjatywy Edukacji Obywatelskiej

Wiki Polska

Występujący chaos informacyjny utrudnia obywatelom zrozumienie istotnych elementów regulacji, programów politycznych i strategii decydujących o życiu społeczno-gospodarczym Kraju, a tym samym uniemożliwia dokonywanie świadomych ocen i wyborów.

Kierując się potrzebą upowszechniania rzetelnej wiedzy o Polsce, jej państwie i ustroju prawnym oraz jej historii, partnerzy projektu „Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej” podjęli inicjatywę wprowadzanie do przestrzeni publicznej kompetentnie opracowanych i w sposób przystępny udostępnianych pojęć, terminów i nazw własnych. Jej celem jest możliwie obiektywna, wszechstronna prezentacja zasobu informacji, który ułatwi obywatelom czynne i rozumne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski.

Partnerzy dostrzegają niedostatki i zaniechania w edukacji ostatnich kilku pokoleń, nasilający się „szum” informacyjny w przestrzeni publicznej, a także w publicystyce historycznej, społeczno-politycznej. W środkach masowego przekazu przyznaje się często pierwszeństwo  rozpowszechnianiu poglądów, ocen i interpretacji skrajnych, a często fałszywych przez swoją jednostronność i wybiórcze przedstawianie faktów, poglądów i idei.

Kierując się tym przekonaniem, Partnerzy podejmą zadanie wprowadzenia do przestrzeni publicznej możliwie obiektywnych i rzetelnych treści. Służyć temu będzie krajowa platforma informacyjna pod nazwą „Wiki-Polska”, poprzez którą będą sukcesywnie  upowszechniane hasła w ujęciu słownikowym, rozszerzonym encyklopedycznym oraz publikowane treści, które pomogą obywatelom świadomie uczestniczyć w życiu Kraju oraz w lokalnych społecznościach, wykonywać swoje zawody, czy też prowadzić działalność gospodarczą. Impulsem do podjęcia tej inicjatywy są obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, a także tocząca się dyskusja nad Konstytucją RP.    

                                                                                                                             

   Warszawa, kwiecień 2018 r.

 

Instytut Nauk Politycznych PAN

Związek Banków Polskich

Pro Publico Bono

Centrum im. Mirosława Dzielskiego

Rzeczpospolita

Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacja Naukowa

Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”

Kancelaria Juris

Close Menu