Kreacja pieniądza (słownikowe)

         Kreacja pieniądza to proces zwiększania podaży pieniądza w wyniku działań banku centralnego i banków komercyjnych. Zasady kreacji są elementem modelu monetarnego przyjętego w danym kraju.

     Zgodnie z teorią funduszy pożyczkowych popyt na pieniądz jest kształtowany przez preferencje płynności w celu tworzenia rezerw oraz podaży pieniądza banku centralnego poprzez bazę pieniężną i kreację pieniądza w systemie bankowym. Obie składowe można przedstawić łącznie jako popyt i podaż funduszy pożyczkowych; czyli środki które mogą być przedmiotem kredytu.

Close Menu