PKB (źródłowy)

Literatura

 1. Beyond GDP, Measuring progress, true wealth, and well-being,
  European Commission,http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/background_en.html
 2. Coyle, PKB krótka, lecz emocjonująca historia, PWN, Warszawa 2018
 3. Lequiller, D. Blades, Understanding National Accounts, OECD, 2014 http://www.oecd.org/sdd/UNA-2014.pdf
 4. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, INSEE, 2009, www.stiglitz-sen-fitoussi.fr http://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report
 5. Wyżnikiewicz, Lepszy PKB gdy liczony po nowemu, „Obserwator Finansowy”, NBP, 17.11.2014  https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/lepszy-pkb-gdy-liczony-po-nowemu/
 6. Wyżnikiewicz, Produkt krajowy brutto jako przedmiot krytyki, „Wiadomości Statystyczne”, 2017 nr 3  https://stat.gov.pl/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/archiwum/wiadomosci-statystyczne-nr-32017-670,7,24.html
 7. L. Zienkowski, Co to jest PKB, Elipsa, Warszawa, 2001

Źródła

 1. European System of Accounts ESA 2010, European Commission,: Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2013  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5925693/KS-02-13-269-EN.PDF/44cd9d01-bc64-40e5-bd40-d17df0c69334
 2. Główny Urząd Statystyczny, Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA2010),  http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/europejski-system-rachunkow-narodowych-i-regionalnych-esa-2010/system-rachunkow-narodowych-esa2010,5,1.html
 3. Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2013-2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2018  http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/rachunki-kwartalne-produktu-krajowego-brutto-w-latach-2013-2017,6,12.html
 4. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2012-2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2017.. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/rachunki-narodowe-wedlug-sektorow-i-podsektorow-instytucjonalnych-w-latach-2012-2015,4,12.html
 5. System of National Accounts 2008, UNSC, New York, 2009  https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf
 6. UN Department of international economic and social affairs, Statistical office, Basic principles of the System of Balances of the National Economy. Studies in Methods, Series F, no. 17,ST/STAT/ser. F/2/17. New York: United Nations, 1971
 7. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, Dz. U. 2000 nr 114 poz. 1188  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20001141188

Wypisy

Produkt krajowy brutto, jego elementy i dynamika w latach 2016 i 2018, mln zł, ceny bieżące

źródło: Główny Urząd Statystyczny: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/produkt-krajowy-brutto-w-pierwszym-kwartale-2019-roku,3,67.html

 

Close Menu