Wydawca karty płatniczej (źródłowy)

Bibliografia

  1. Kaszubski R., Obzejta Ł. Karty płatnicze w Polsce. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012
  2. Maciejewski K., Uczestnicy obrotu bezgotówkowego na rynku Polskim w: Żukowska H., Żukowski M. (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, http://www.kul.pl/files/1225/public/obrot., pdf , dostęp 18.02.2019
  3. Maciejewski K., Znaczenie opłaty interchange dla rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce, Copernican Journal of Finance & Accounting, 2013, volume 2, issue 2
  4. Regulamin Rady Wydawców Kart Bankowych Związku Banków Polskich, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/bankowosc_elektroczniczna/rada_wydawcow_kart_bankowych/RWKB_regulamin_Rady_11.06.2018.pdf  dostęp 18.02.2019
  5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1075)
  6. Większość Polaków woli płacić bezgotówkowo. Najwygodniejszy smartfon i karta, finanse.wp.pl/tag/karty płatnicze, dostęp 18.02.19
  7. Zrozumieć opłatę interchange, www.mastercard.pl, dostęp 30.03.18
Close Menu