Kreacja pieniądza (źródłowy)

Bibliografia

  1. De Soto J. H., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa, 2009
  2. Dewatrripont M., Rochet J. Ch., Tirole J. Zbilansować banki. Nauki z kryzysu finansowego, PTE, Warszawa, 2016
  3. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Szelągowska A., Zawadzka Z. Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie, Poltext, Warszawa, 2013
  4. Kozioł W., Rezerwa – pomoc w stabilizacji stóp, NBPortal, 2011, https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/rezerwa_pomoc_w_stabilizacji_stop dostęp: 15.09.2018
  5. Piotrowska A.I., Bitcoin. Płatnicze i inwestycyjne zastosowania kryptowaluty, CeDeWu.pl, Warszawa, 2018
  6. Schaal P. Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa, 1996
  7. Sopoćko A. Mit pieniądza, PWN, Warszawa, 2015
  8. Von Mises L., Teoria pieniądza i kredytu, Fijor Publishing, Warszawa, 2012
Close Menu