Interes publiczny/społeczny (słownikowy)

  • interes – ma kilka znaczeń. Może być on rozumiany jako sprawa lub sprawy dotyczące kogoś lub pożytek, korzyść, rzecz opłacalna.
  • społeczny – także ma kilka znaczeń. Oznacza m.in. odnoszący się do społeczeństwa lub jego części.
  • publiczny – także ma kilka znaczeń. Oznacza m.in. dotyczący całego społeczeństwa lub jakiejś zbiorowości.

W ujęciu semantycznym interes społeczny/publiczny można rozumieć jako sprawę dotyczącą całego społeczeństwa lub jakiejś zbiorowości lub pożytek, korzyść, rzecz opłacalną dla całego społeczeństwa lub jakiejś zbiorowości.

Close Menu