Jednostka pomocnicza gminy (słownikowy)

Jednostka – ma kilka znaczeń. W jednym z nich jest to wyodrębniona jednolita całość, najmniejsza podstawowa całość organizacyjna będąca cząstką większego zespołu.

Pomocniczy – także ma kilka znaczeń. Słowo pomocniczy oznacza m.in. służący jako pomoc, wspomagający co, współdziałający w czym.

Gmina podstawowa jednostka podziału administracyjnego i samorządu terytorialnego kraju

W ujęciu semantycznym pojęcie „jednostka pomocnicza gminy” można rozumieć jako odrębną całość organizacyjną gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, współdziałającą w wykonywaniu jej zadań lub wspomagającą ją w tym.

Close Menu