Piramida finansowa (słownikowe)

Federalne Biuro Śledcze (FBI) w Stanach Zjednoczonych zdefiniowało piramidę finansową, jako schemat działania, w którym środki finansowe zbierane są od nowo przyjętych osób i są wykorzystywane do spłaty zobowiązań wobec wcześniejszych wierzycieli, co służy zniwelowaniu ryzyka podejrzeń ze strony klientów o niewypłacalności instytucji bądź też o nielegalności biznesu. Łańcuszek Św. Antoniego, chleb watykański, schemat Ponzi lub piramida finansowakażda z tych nazw odnosi się do tego samego rodzaju przestępczej działalności.

Close Menu