Wydawca karty płatniczej (słownikowe)

Wydawca karty płatniczej jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wydawania kart płatniczych do dyspozycji płatnika. Wydawcą karty płatniczej jest najczęściej bank, a wydawany przez niego instrument płatniczy uprawnia posiadacza do operacji gotówkowych lub płatności bezgotówkowych. Wydawca, obok agenta rozliczeniowego, akceptanta (sklepu), organizacji płatniczej oraz posiadacza karty (klienta) jest uczestnikiem rynku kart płatniczych. Zadaniem wydawcy karty jest prowadzenie rachunku oraz wydanie karty płatniczej klientowi, który przy jej użyciu może realizować transakcje płatnicze u akceptanta przyjmującego płatności kartowe oraz w bankomatach i wpłatomatach.

Close Menu